lidamard.me

A+ A A-
17 jun

Konflikt interesa

Konfliktom interesa se smatra svaka situacija u kojoj se lični interesi pojedinca sukobljavaju sa interesom Firme.

On može nastati kada neki saradnik/ca preduzme akciju ili ima interes, koji može otežati vršenje poslova na objektivan, nepristrasan i efikasan način. On takođe može nastati kada saradnik/ca ili član njegove/njene porodice dobije neprikladnu ličnu prednost kao rezultat svoje pozicije u Firmi.

Konflikt interesa se skoro uvijek dešava kada saradnik/ca radi istovremeno za konkurenciju, klijenta ili dobavljača. Nije dozvoljeno da radite za konkurenciju. Najbolji način za spriječavanje ovog rizika je da se izbjegne svaka direktna ili indirektna poslovna veza sa našim klijentima, dobavljačima ili konkurencijom, izuzev u ime naše Firme.

Konflikti interesa su zabranjeni Polisom Firme o konfliktu interesa izuzev ako su odobreni od strane rukovodstva. Budući da se konflikti interesa ne mogu uvijek jasno eliminisati, stoga je važno ako imate bilo kakvo pitanje da se konsultujete s višim nivoima menadžmenta. Svaki saradnik/ca, koji/a sazna za konflikt interesa ili potencijalni konflikt, mora obavijestiti supervizora, odgovarajuću osobu ili konsultovati procedure iz ovog Etičkog kodeksa.

Ovaj Kodeks ne pokušava da objasni sve moguće konflikte interesa, koji se mogu razviti. Neki od najčešćih konflikta interesa, kojih se saradnici/ce moraju suzdržati su:

Pomagati konkurenciju ili konkurisati našoj Firmi. Očigledan konflikt interesa je pružanje podrške organizacijama, koje prodaju proizvode i usluge, koji su u konkurenciji sa aktuelnim ili predloženim proizvodima LidaMard.me ili proizvodima pod licencom naše Firme.

Bez odobrenja naše Firme Vi ne smijete:

a) raditi za takvu organizaciju u bilo kom svojstvu; b) imati bilo kakav vlasnički interes u bilo kom preduzeću, koje konkuriše bilo kojem proizvodu ili poslu LidaMard.me, izuzev kao imalac manje od 1% javno prodatih akcija kompanije.

Ovakve aktivnosti su zabranjene zato što dijele Vašu lojalnost između LidaMard.me i dotične organizacije. Vaša odgovornost je da se konsultujete sa višim nivoom menadžmenta, koji će utvrditi da li neka od planiranih aktivnosti konkuriše sa aktuelnim ili predloženim proizvodima ili proizvodnim linijama LidaMard.me. Ovo mora da bude obavljeno prije nego što se započne aktivnost.

Snabdijevanje LidaMard.me. Generalno Vi ne smijete biti dobavljač ili prodavač firmi LidaMard.me, predstavljati ili raditi za dobavljača ili prodavača firmi LidaMard.me kada radite za LidaMard.me. Osim toga, Vi ne smijete primati novac ili bilo kakve prednosti za bilo koju vrstu savjeta i usluga, koje pružate dobavljaču u vezi sa njegovim poslovanjem sa LidaMard.me.

Neko ko Vam je blizak i radi u branši. Sasvim je moguće da se nađete u situaciji da Vaš član najuže porodice, kum ili neko ko Vam je blizak, bude konkurent ili dobavljač LidaMard.me ili da je zaposlen kod njega. Budući da svako ima pravo da izabere i gradi svoju karijeru, ovakva situacija nalaže posebnu senzibilnost prema sigurnosti, povjerljivosti i konfliktu interesa. Bliskost odnosa Vas može dovesti do nesmotrenog ugrožavanja interesa firme LidaMard.me.

Postoji nekoliko faktora, koje treba uzeti u obzir kod pristupa ovakvoj situaciji. Neki od njih su: odnos između LidaMard.me i dotične kompanije; priroda Vaše odgovornosti kao saradnika/ce LidaMard.me i osobe, koja Vam je bliska kao i pristup, koji svako od Vas ima prema povjerljivim informacijama Firme.

Sama mogućnost nastanka sukoba interesa može predstavljati ozbiljan problem bez obzira na ponašanje saradnika/ce LidaMard.me. Kako bi se otklonila svaka sumnja i slutnja, morate sagledati Vašu specifičnu situaciju sa Vašim supervizorom da biste ocijenili prirodu i obim svake sumnje i pronašli način da se to riješi. U najvećem broju slučajeva rizici nisu prijetnja interesima firme LidaMard.me, tako da će Vam supervizor skrenuti pažnju da se čuvate od nesmotrenog otkrivanja povjerljivih informacija firme LidaMard.me. Međutim, moguće je da će u nekim slučajevima biti potrebna promjena odgovornosti dotičnih osoba na poslu.

Odnos firme prema trećim licima. Vi ne smijete biti uključeni u bilo koju aktivnost, koja je u suprotnosti sa najboljim interesima Firme ili koja remeti ili šteti odnosima Firme sa bilo kojom osobom ili subjektom sa kojim LidaMard.me ima ili planira da uđe u poslovne ili ugovorne odnose.

Kompenzacija ne-kompanijskih izvora. Vi ne smijete prihvatiti kompenzaciju, u bilo kojoj formi, za usluge koje se pružaju firmi LidaMard.me iz bilo kojeg izvora a koji ne pripadaju firmi LidaMard.me.

Pokloni, zabave i neprikladna plaćanja. Vi i Vaši članovi porodice ne smiju zahtijevati niti prihvatiti, odnosno nuditi, obećavati ili davati bilo kojoj osobi ili subjektu, koji posluje ili želi da posluje sa firmom LidaMard.me, bilo kakvu isplatu, poklon, zabavu, uslugu, putovanje, prenoćište ili bilo koju drugu formu kompenzacije za ličnu korist.

U vezi sa time „poklon“ generalno ne uključuje predmete nominalne vrijednosti, koji se obično koriste u svrhu promocije. Isto tako „zabave“ ne uključuju uobičajene poslovne ručkove ili razumne zabave (uključujući ulaznice za koncerte ili sportske i slične ulaznice), koji se smatraju normalnim dijelom poslovnih odnosa i koji su prihvatljivi, jer nisu učestali i ne umanjuju integritet odnosa.

Nadalje, prilikom odlučivanja o prihvatljivosti neke zabave, koju nudi prodavač ili drugi subjekt, morate razmotriti mogućnosti da uzvratite zabavom na istom ili sličnom nivou prije nego što prihvatite ponovnu zabavu od tog prodavača ili drugog subjekta. Davanje ili primanje isplata ili poklona u svojstvu mita ili drugih neprikladnih uticaja apsolutno je zabranjeno.

Share

Prijavi se za newsletter

100% Garantovano zadovoljstvo

100% satisfaction

O meni

Moja poslovna misija je da omogućim mojim klijentkinjama da pronađu ili da unaprijede svoj individualni stil oblačenja na
najjednostavniji, najsavremeniji i
najpristupačniji mogući način kako bi bile zadovoljne sobom i svojim izgledom.

Preporučujem!

http://lidamard.me/modules/mod_image_show_gk4/cache/Preporucujem.Burdastyle.de_2013_1gk-is-100.png

Burdastyle.de Spring Summer 2013

Kliknite na željenu kreaciju i pošaljite mi zahtjev za dostavu ponude na Email adresu: info@lidamard.me ili ga ostavite u inbox-u moje Facebook stranice: lidamard.me

http://lidamard.me/modules/mod_image_show_gk4/cache/Preporucujem.Burdastyle.de_2013_2gk-is-100.png

Burdastyle.de Spring Summer 2013

Kliknite na željenu kreaciju i pošaljite mi zahtjev za dostavu ponude na Email adresu: info@lidamard.me ili ga ostavite u inbox-u moje Facebook stranice: lidamard.me

http://lidamard.me/modules/mod_image_show_gk4/cache/Preporucujem.Burdastyle.de_2013_3gk-is-100.png

Burdastyle.de Spring Summer 2013

Kliknite na željenu kreaciju i pošaljite mi zahtjev za dostavu ponude na Email adresu: info@lidamard.me ili ga ostavite u inbox-u moje Facebook stranice: lidamard.me

http://lidamard.me/modules/mod_image_show_gk4/cache/Preporucujem.Burdastyle.de_2013_4gk-is-100.png

Burdastyle.de Spring Summer 2013

Kliknite na željenu kreaciju i pošaljite mi zahtjev za dostavu ponude na Email adresu: info@lidamard.me ili ga ostavite u inbox-u moje Facebook stranice: lidamard.me

http://lidamard.me/modules/mod_image_show_gk4/cache/Preporucujem.Burdastyle.de_2013_5gk-is-100.png

Burdastyle.de Spring Summer 2013

Kliknite na željenu kreaciju i pošaljite mi zahtjev za dostavu ponude na Email adresu: info@lidamard.me ili ga ostavite u inbox-u moje Facebook stranice: lidamard.me

http://lidamard.me/modules/mod_image_show_gk4/cache/Preporucujem.Burdastyle.de_2013_6gk-is-100.png

Burdastyle.de Spring Summer 2013

Kliknite na željenu kreaciju i pošaljite mi zahtjev za dostavu ponude na Email adresu: info@lidamard.me ili ga ostavite u inbox-u moje Facebook stranice: lidamard.me

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information